Ulykkesforsikringer

Det er vigtigt at sikre sig selv og sine pårørende i tilfælde af at forsørgeren eller medforsørgeren bliver invalideret eller dør. Ægtefællen til den invaliderede, eller den efterladte, vil efter en eventuel ulykke eller dødsfald, måske ikke kunne forsørge sin familie eller opretholde sin vante levestandard. I værste fald vil den pågældende måske ikke længere have råd til at blive boende i boligen.

Vi kan nu tilbyde et produkt der har en fornuftig dækning til en fornuftig pris. Produktet kan tilpasses den enkeltes behov idet der kan vælges mellem forskellige dækninger.

Ulykkesforsikringen dækker invaliditet og død.

Beløbsrammerne der kan forsikres for er

  • Euro 75.000
  • Euro 150.000
  • Euro 225.000
  • Euro 300.000

Der kan vælges mellem en selvrisiko på 5% ved invaliditet eller 30% invaliditet. Selvrisiko betyder at forsikringen kun udbetaler ved over 5%, henholdsvis 30% invaliditet. Præmien er naturligvis tilpasset den valgte selvrisiko.

Forsikringen kan ligeledes tegnes med valg om

  • Dækning skal ikke omfatte trafikuheld. Dækning 1
  • Dækning skal omfatte trafikuheld. Dækning 2

Alders grænsen for tegning af Ulykkes forsikring er 74 år.

Klik her hvis de ønsker et tilbud tilsendt.