SUNDHEDSFORSIKRINGER

JF-Assurances kan forsikre Dem uanset hvor De er bosat og tilbyder en række produkter der dækker de flestes behov.

Sundhedsforsikringer for personer der enten er bosat, eller vil bosætte sig, udenfor Deres oprindelige hjemland. Forsikringerne er udviklet af personer der i mange år har været bosat i udlandet.

FULDT DÆKKENDE SUNDHEDSFORSIKRINGER

PLATINE: 

Fuldt dækkende sundhedsforsikring, enten med hospitalsdækning eller både hospitals og ambulant behandling.

 • De kan vælge mellem en forsikring der dækker i Frankrig eller en forsikring der dækker i Europa, samt 90 dage World Wide excl. USA og Canada.
 • De kan selv vælge en selvrisiko, som passer til Deres økonomi.
 • Klik her for at se dækningsoversigt.

GATEWAY: 

Hospitalsforsikring. Forsikringen er specielt designet til personer, der ønsker at bosætte sig i Frankrig, men som endnu ikke er optaget i det offentlige franske sygesikringssystem. Vi har derfor kaldt forsikringen en ”Indslusningsforsikring”

 • Forsikringen tager udgangspunkt i at den forsikrede skal optages i det offentlige franske sygeforsikringssystem, eller er under optagelse.
 • Forsikringen kan kun opretholdes max et år.
 • Klik her for at se dækningsoversigt.

SUPPLERENDE SUNDHEDSFORSIKRINGER

Forsikringerne kaldes også ”komplementærforsikring”, "Top UP" forsikring. På fransk hedder det en "Mutuelle". For at etablere en supplerende sygeforsikring er det en forudsætning, at De er optaget i det offentlige sygesikringssystem CPAM eller en anden tilsvarende organisation.

CPAM fastsætter priserne for alle typer af behandling. De fastsatte priser (TDC) danner grundlag for den refusion patienten får, samt bruges af forsikringen til at udregne forsikringstagerens forsikringstilskud.

SUPPLERENDE HOSPITALSFORSIKRING 

 • BRONZE forsikringen dækker i Frankrig og kun i forbindelse med hospitalsindlæggelse.
 • Forsikringen dækker differencen mellem tilskuddet fra den offentlige franske sygesikring CPAM, med op til de 100 % / 300 % i forhold til den offentlige franske prisliste ”TDC”. 
 • Forsikringen dækker selve hospitalsopholdet, samt behandlinger, undersøgelser og medicinering på hospitalet.
 • Lægebehandlinger foretaget i forbindelse med hospitalsindlæggelse (før / efter indlæggelsen) hvor der kræves ekstrahonorar dækkes med op til 100 % eller 300 %.  
 • Klik her for at se dækningsoversigt.

SUPPLERENDE SUNDHEDSFORSIKRING, DER DÆKKER HOSPITALS- OG AMBULANT BEHANDLING SAMT MEDICIN OG TANDBEHANDLING.

·         ARGENT forsikringerne dækker både hospitalsudgifter og udgifter til ambulant behandling, læge og speciallæger, på nogle områder den fulde difference, på enkelte andre områder er der limit på 100 % / 150 % / 300 % /500 %.

 • Lægebehandlinger foretaget ambulant, eller på hospital hvor der kræves ekstrahonorar, dækkes der f.eks. med op til 100 % / 150 % / 300 % / 500 %
 • I Frankrig dækker forsikringerne som beskrevet ovenfor. Ude af Frankrig dækker forsikringen i EU & EØS i forbindelse med det franske internationale sygesikringskort. Hvis CPAM dækker behandlingerne i udlandet yder forsikringen tilskud efter de normale takster.
 • Der er inkluderet tanddækning i forsikringerne.
 • Klik her for at se dækningsoversigt for ARGENT 100 og ARGENT 150.
 • Klik her for at se dækningsoversigt for ARGENT 300 og ARGENT 500.

NY SUPPLERENDE SUNDHEDSFORSIKRING

·         TOPAZ forsikringen designet til de der ønsker en god dækning i forbindelse med hospitalsindlæggelse og en mindre dækning på ambulant behandling.

·         Forsikringen dækker som BRONZE 300 i forhold til Hospitalsbehandling.

·         Forsikringen dækker som ARGENT 100 i forhold til ambulant behandling. 

 • Klik her for at se dækningsoversigt for TOPAZ.

Klik her for at få et uforpligtende tilbud på en sygeforsikring.

Hvis De ønsker at tegne en sygeforsikring, kan De udskrive en optagelsesbegæring ved at klikke på linket neden for. De kan udfylde optagelsesbegæringen på Deres computer og maile den til jf@jf-assurances.com Originalen bedes underskrevet og sendt pr. post.