JF-Assurance

Forsikringsagenturet er specialiseret i forsikringer for personer bosat udenfor deres oprindelige hjemland.

Specielle produkter er udviklet til det franske marked. Vi er specialister i SUNDHEDSFORSIKRINGER, men tilbyder de fleste former for forsikringer.

Vi taler dansk, engelsk og tysk.

JF-ASSURANCES er et fransk registreret agentur. Forsikringsagenturet har drevet forsikringsvirksomhed siden 1996. Indehaveren er Jens Fromm.

Jens Fromm er ansvarlig for salg og marketing og Ellen Thøgersen er ansvarlig for den administrative del af forsikringsagenturet.

JF-ASSURANCES har domicil i Bagnols en Forêt, en lille charmerende typisk fransk landsby, der ligger ca. 18 KM fra Frejus / Saint Raphäel i VAR distriktet og ca. 30 KM vest for Cannes.

Firmaets idegrundlag er at sælge forsikringer, primært til personer, der bosætter sig, eller opholder sig i længere perioder, udenfor Deres oprindelige hjemland. Specielle produkter inden for sundhedsforsikringer er udviklet til de personer, der tilflytter Frankrig eller har relation til Frankrig. Vi sælger og markedsfører også sundhedsforsikringer i de fleste andre EU lande.    

JF-ASSURANCES adskiller sig fra andre forsikringsagenturer ved, at kunne vejlede sine klienter på klientens eget sprog, med udgangspunkt i et godt kendskab til det franske system og dets virkemåde. Især lægges der megen vægt på, at være "all round" opdateret med, hvad der sker af ændringer og udvikling indenfor lovgivningsområdet og forsikringsområdet. Specielt indenfor sundhedssektoren er dette meget vigtigt, bl.a. fordi, at der indenfor  EU kommer mange regelsæt, som kræver en løbende tilpasning i de enkelte EU lande. Disse tilpasninger kræver en løbende justering af forsikringsprodukterne.

JF-ASSURANCES råder over oplysninger, der kan være til stor hjælp for personer, der ønsker at etablere sig eller bosætte sig i Frankrig, drive virksomhed, eller blot købe en sommerbolig, en bil eller en båd. Agenturet virker ligeledes som ”bindeled” mellem forsikringsselskabet og klienten, hvis der skulle opstå behov herfor. Det betyder, at klienten ikke alene får stillet et stort ”Knowhow” til rådighed i forbindelse med tegning af forsikringer, hvilket kan betyde virkelige besparelser i form af tid penge og ærgrelser, men også få hjælp hvis der skulle opstå forviklinger, sprogproblemer etc., hvis uheldet skulle være ude.

JF-ASSURANCES har et bredt netværk af samarbejdsparter inden for en række forskellige hjælpefunktioner i Frankrig. Et netværk der kan spare Dem for en masse ulejlighed. Netværket omfatter bl.a. boligformidling, hjælp til etablering i Frankrig, indregistrering af biler, oversættelse, formidling af lån i ejendomme, private pensionsordninger, skatterådgivning o.l.
Adgang til dette netværk får De automatisk, hvis de tegner Deres forsikring hos os.

JF-ASSURANCES har igennem samarbejde med sine faste samarbejdsparter opnået betydelige rabatter for agenturets målgruppe. Rabatterne kommer naturligvis den enkelte klient til gode. Her behøver De ikke at tinge om prisen. Hos os får oplyst den bedst  opnåelige pris. 

Ligeledes er der skabt gode kontakter, i de selskaber vi samarbejder med, der sikrer en hurtig kommunikation, både ved etablering af forsikringen og ved skadebehandling.

JF-ASSURANCES arbejder på assurandørbetingelser, d. v. s., at der ikke beregnes mæglerhonorar eller andre ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af forsikringer. Tværtimod, der er lavet specielle aftaler for medlemmer af foreningerne: Club Danois, Redan, Pyrenee Oriental, British Association, Svenska Rivieraklubben, Club Norvege, og Cercle Nordic.