Oversigt

På denne side kan du søge oplysninger om de forsikringer, vi markedsfører ved at klikke dig ind på det område, der har din interesse. Der er også muligt her at få oplyst regler for optagelse i det offentlige franske sygeforsikringssystem C P A M.

SYGEFORSIKRINGER - Tilbud

 • Supplerende sygeforsikringer til det offentlige franske sygeforsikringssystem
 • Hospitalsforsikring. Med eller uden international dækning
 • Supplerende fuldt dækkende sygeforsikring. Med eller uden international dækning.
 • Fuldt dækkende sygeforsikringer.
 • Sygeforsikring specielt designet til personer der er bosat i Frankrig og ikke er optaget i det offentlige franske sygeforsikringssystem, men er under optagelse, eller venter på at blive optaget.
 • Sygeforsikring gældende worldwide til personer der er bosat i Europa.

Hvis De ønsker at tegne en sygeforsikring, kan De hente optagelsesbegæringerne herunder ved at højreklikke på linket og vælge gem som.

REJSEFORSIKRING - Tilbud

 • Årlige rejseforsikringer, Europa og Worldwide.
 • Rejseforsikringer for enkelt rejser, Europa og Worldwide.

BOLIGFORSIKRINGER for ejere / lejere og udlejere. - Tilbud

 • Villa / Hus
 • Lejlighed
 • Indbo
 • Privat ansvar
 • Retshjælp

BILFORSIKRINGER. - Tilbud

 • Fransk registrerede biler
 • Udenlandsk registrerede biler hvor ejeren har tilknytning til Frankrig
 • Biler på grænseplader, told plader, og udførselsplader.

BÅDFORSIKRINGER. - Tilbud

 • Ansvarsforsikring
 • Kaskoforsikring
 • Forsikring af besætning

ULYKKEFORSIKRINGER - Tilbud

 • Ulykkesforsikringer med eller uden dækning for tabt arbejsindtægt.

LIVSFORSIKRINGER - Tilbud

 • Livsforsikringer med eller uden kapitalafkast.
 • Livsforsikringer som sikkerhed for lån i fast ejendom.

ERHVERVSFORSIKRINGER

 • Bygningsforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Anlægsforsikringer
 • Etc

ANDRE FORMER FOR FORSIKRINGER

 • Har De et specielt forsikringsønske, er vi altid parat til at undersøge mulighederne for Dem.
 • De behøver blot at udfylde et af retur skemaerne med oplysning om navn og adresse, samt hvad De ønsker oplysninger om, eller tilbud på.

OPLYSNINGER VEDR. TILFLYTNING TIL FRANKRIG OG REGLER FOR OPTAGELSE I DET FRANSKE SECURITE SOCIALE

 • Oplysninger om hvorledes De skal forholde Dem ved tilflytning til Frankrig.
 • Regler for optagelse i det offentlige franske sygeforsikringssystem CPAM.
 • Oplysninger om hvad De skal medbringe for at søge optagelse i CPAM.
 • Oplysninger om hvorledes CPAM fungerer.
 • Oplysninger om hvad det koster at blive optaget i CPAM.
 • Oplysninger om EU / EØS regler for optagelse i sygesikringssystemet i et andet EU land.
 • Oplysninger om hvorledes De kan sygeforsikre Dem.

Siden bliver løbende opdateret med de løbende ændringer.