Private boligforsikringer og indboforsikringer

Vi er Deres garant for at Deres værdier er optimalt forsikret.

 • Vi har i forvejen læst policen godt igennem, også det med småt.
 • Vi tilbyder Dem en tilpasset ejendomsforsikring nøjagtigt tilpasset Deres behov.
 • Vi kalder det forsikring "A La Carte".
 • Vi forsikrer Deres bolig i Frankrig, uanset om De er ejer, lejer eller udlejer.
 • Vi forsikrer Deres erhvervsejendom i Frankrig.
 • Vi forsikrer også Deres feriebolig i Frankrig.

Husk!

Når De flytter fra Deres oprindelige hjemland, er De ikke længere ansvarsforsikret. De har heller ingen retshjælpsforsikring, hvis der skulle opstå uheld undervejs. Så uanset om De er ejer, eller lejer, af en bolig udenfor Deres oprindelige hjemland, er det vigtigt at få tegnet minimum en ansvarsforsikring. Vi rådgiver gerne om forsikringsvilkår i Frankrig, som på en række punkter er væsentlig anderledes end i Deres oprindelige hjemland.

Hvad er omfattet af en fransk bolig forsikring

Responsible Civile Privée Personligt ansvar
Protection juridique familiale Retshjælp
Défense Juridique Retshjælp
Protection Juridique automobile Retshjælp
Protection corporelle Personlig tilskadekomst
Mobilier Indbo
Vol, vandalisme Tyveri hærværk
Objets précieux / objets valeur Smykker / særlige værdigenstande
Incendie et risques annexes Eksplosion / emplosion
Degats des eaux Vandskade
Catastrophes naturelles Naturkatastrofe
Dommage electriques Elektriske skader
Bris de glaces Vinduer etc.
Sanitaire Sanitet
Assistance au domicile Assistance
Tempête, Grêle, Neige Storm, hagl, sne


OPTIONER

Multirisque piscine Svømmebad
Installations extérieures Udendørs installationer
RC chambres d'hôtes Hvis du udlejer din bolig som feriebolig
Marchandises en congélateur Fryser
Individuelle scolaire Ansvar for skolebørn
Valeur neuf Nyværdi
Ind. Scolaire Skolesøgende børn

De kan vælge mellem en Standard forsikring og en udvidet forsikring. Den udvidede forsikring giver Dem en bedre dækning, bl.a. erstattes skadet indbo med nyværdien, og der er dækning for skader på sanitet. Der er ligeledes en højere dækning for ”særlige værdigenstande” under den udvidede boligforsikring.

Hvilke oplysninger skal vi bruge for at udarbejde Dem et uforbindende tilbud på en hus / indboforsikring?

 • Ejendommens adresse og Deres privatadresse.
 • Er det hus eller lejlighed?
 • Er De ejer, medejer eller lejer af boligen (proprietaire, coproprietaire eller locataire)? Hvis De er ejer af en lejlighed i et boligkompleks, hvor der er flere ejerboliger er De coproprietaire, og vi skal i så fald vide om ejendomsselskabet har forsikret bygningen og anlægget ("murene")
 • Er det primær eller sekundærbolig?
 • Er ejendommen forsynet med tyverialarm?
 • Er der skodder eller gitre for vinduer og døre?
 • Hvis ikke der er skodder eller gitre, er vinduer og døre så forsynet med armeret glas?
 • Hvilket låsesystem er der på indgangsdørene?
 • Hvor meget ønsker De at forsikre indboet for? (heraf særlige værdigenstande)
 • Er der swimmingpool tilhørende ejendommen?
 • Anvendes ejendommen helt eller delvis til udlejning, - hvis ja, er det vigtigt at lave et tillæg "RC Chambre d'hôtes", der dækker Deres ansvar overfor lejeren
 • Bemærk at der er specielle sikringskrav til ejendomsforsikring i Frankrig.

Hvor mange værelserer er der i Lejligheden / Huset / Villaen?

 • Antal stuer under 30KVM. Hvis rummene er over 30KVM angives tillige størrelsen af rummene.
 • Antal soveværelser.
 • Andre beboelige rum, f. eks. bibliotek, kontor, etc. Køkken, hvis det er over 30KVM, hvis det er under, medregnes det ikke.
 • Kælderrum (Cave), garage, bad, toilet, medregnes ikke.
 • Er der andre bygninger på grunden. I bekræftende fald opgives arealet og anvendelsesformål.
 • Eventuelt en kopi af Deres nugældende police.

Vi ønsker at få tilsendt et tilbud på boligforsikring

Bemærk vores fordelagtige rabatordninger.